MYT:

Man bör endast använda återvunnet papper

FAKTA:

Papper från hållbara skogar är nödvändigt för att få tillgång till returpapper

Two Sides Recycled Paper

Man bör endast använda återvunnet papper

UTAN FIBER, FRÅN NYA TRÄD, FINNS INGEN TILLGÅNG TILL RETURPAPPER. KVALITETEN HOS ÅTERVUNNEN FIBER SJUNKER NÄR DEN HAR ANVÄNTS NÅGRA GÅNGER OCH PAPPERSINDUSTRIN BEHÖVER NY FIBER FRÅN ANSVARSFULLT SKOGSBRUK FÖR ATT HÅLLA IGÅNG DEN FÖRNYBARA CYKELN.

Tänk på papperets hela livscykel när du väljer vilket papper du ska köpa. Inte bara på fiberkällan. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid krävs nyfiber för att återvunnet papper ens ska kunna finnas. Man beräknar att det för närvarande krävs upp till 48 % ny träfiber för att hålla igång den globala fibercykeln. (10)

”Det kan vara ekonomiskt lönsamt och minska miljöinverkan att maximera användningen av återvunnen fiber – jämfört med nyfiber – i lämpliga papperskvaliteter och under rätt förhållanden. Att maximera andelen återvunnet material för sakens egen skull, utan hänsyn till produkttyp, brukets prestanda eller geografiska läge, kan leda till mycket mer allvarlig – om än oavsiktlig – negativ miljöpåverkan och saknar ekonomisk grund.”
Recycled Content and Virgin Fibre: Environmental, Economic and Technical Considerations for Magazine Publishers Metafore Inc June 2009

Det är väldigt svårt att direkt kunna jämföra miljöpåverkan från papper tillverkat av återvunnen fiber och papper tillverkat av nyfiber. Båda är viktiga och kan motiveras lika starkt ur miljöperspektiv. Skogarna är en del av cykeln som bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Det gäller allt från träd till trä- och pappersprodukter, som fortsätter lagra kol under sin livslängd och hjälper till att minska klimatförändringarna.

Pappersprodukter kan ju återvinnas och är förnybara. Det innebär att deras livscykel kan förlängas och ge ytterligare fördelar, samtidigt som avfallet minskar.

Precis som i många andra berättelser har även berättelsen om papperet två sidor, men ju mer kunskap du har, desto bättre är förutsättningarna att du gör rätt val.

En avgörande faktor för hållbarhet är att återvinna returpapper och se till att fibrerna därmed kan användas för tillverkning av nytt papper.

Ange i detalj de papperskvaliteter som kan återvinnas, kvaliteter tillverkade av återvunnen fiber eller nyfiber som kommer från certifierade skogar.
Nyfiber är nödvändigt för att återvinningen ska kunna fortsätta. Kvaliteten hos återvunnen fiber försämras när den har använts några gånger.


(10) Hawkins Wright, 2013