MYT:

Plantager är dåligt för miljön

FAKTA:

Välskötta plantager är viktiga för att möta den ökade efterfrågan på skogsprodukter

Lightbulb

Plantager är dåligt för miljön

Skogarna är viktiga för övergången till en grön ekonomi. Välskötta plantager är en viktig komponent i den globala skogsbruksmixen.

Det finns cirka 25 miljoner hektar plantager världen över, som motsvarar 0,2 % av den globala landytan.
Plantagerna är oftast tropiska och snabbväxande med akacia och eucalyptus samt nordliga barrträd. (3)

Plantager:

  • Ersätter inte naturliga skogar i Europa
  • Kan ge större avkastning och växa snabbare än naturliga skogar
  • Kan certifieras av oberoende certifieringsorgan
  • Kan erbjuda nya rekreationsmiljöer
  • Kan förhindra markförstöring och erosion
  • Erbjuder skugga och skydd för djuren i deras livsmiljö
  • Bidrar till landsbygdens utveckling

Rätt placerade och hållbart hanterade kan trädplantager minska trycket på att börja avverka områden med naturlig skog. (4)

”Plantager kan vara miljömässigt sunda källor till förnybar energi och råvara till industrin.”
WWF, Living Forest Report, 2012, kap 4

Plantager kan vara välskötta. Initiativ som FAO:s riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av plantager och skogscertifiering kan bidra till att bevara ekosystem och biologisk mångfald, skydda stora naturvärden, involvera många olika aktörer och främja ekonomisk utveckling.

Återplantering av skog världen över kräver att ett antal plantagetyper utvidgas.

  • WWF:s Living Forests Model spår att cirka 250 miljoner hektar nya plantager för alla slutliga användningsområden kan behöva skapas senast 2050 till följd av den växande befolkningsmängden och ökad BNP
  • Av dessa kan 11 miljoner komma att behövas i Europa
  • Pappersindustrin är en av många användare, inklusive virke och, i allt större utsträckning, biobränslen

WWF, Living Forest Report, 2012, kap 4


(3) Forests in a Green Economy, UNEP, 2011, sid 11
(4) WWF, Living Forest Report, 2012, kap 4, sid 22