49 miljoner ton e-avfall genererades 2012

Submitted by: Vince Collins 2014/05/29

Intressant statistik om det ökande e-avfallet.

ewastegraph

Teknik spelar en allt större roll i vårt dagliga liv och många vill hela tiden ha de senaste och hetaste prylarna. Men vad händer med prylarna när de inte längre är så aktuella? Vissa säljs, andra återanvänds, men många slutar bara som e-avfall. Enligt StEP, ett initiativ som förespråkar minskning och korrekt hantering av e-avfall, genererades en rekordstor mängd på 48,9 miljoner ton e-avfall över hela världen år 2012. Varje dag slutar ett stort antal elektriska och elektroniska utrustningar som avfall, vissa av dem skrotfärdiga och andra bara gammalmodiga. Allt detta byggs gradvis upp till ett miljöproblem som vi måste ta itu med.

Några företag (t.ex. Apple) har nyligen lanserat återvinningsprogram för att se till att gamla enheter återvinns eller avyttras på ett korrekt sätt. Sådana program stimulerar till att återlämna gammal utrustning när man köper ny och det kan bidra väsentligt till att minska problemet med e-avfall.

Anm.: Enligt den definition som StEP använder består elektroniskt avfall av följande: stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentenheter, belysningar, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, fritids- och sportutrustningar, medicinska enheter, övervaknings- och kontrollinstrument samt automatiska behållare.


Source: Den hÀr artikeln skrevs av Felix Richter och publicerades först pÄ den hÀr webbplatsen. Statista - Statistikportalen