60 av 66 elever föredrar papper framför dator när de studerar

Submitted by: Phil Riebel 2014/06/05

Är papper överlägset bildskärm när det gäller inlärning, skrivande och förståelse? Nyligen undersökte International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning denna fråga i en studie som genomfördes på Children's Digital Media Center i Los Angeles. Två studier genomfördes, som innehöll flera frågor: 1. Allra först, vad säger eleverna att de föredrar – papper eller dator? 2. För det andra, presterar de bättre när det gäller läsförståelse på papper jämfört med bildskärm? 3. Och slutligen, skulle läsning av artiklar på något av dessa medier förbättra kvalitet och effektivitet i uppgiften att skriva en uppsats som krävde kritiskt tänkande? Lustigt nog sade den överväldigande delen som var födda år 2000 att de föredrar papper. 60 av 66 elever föredrog papper istället för dator när de studerar. Den här generationen elever borde ju ha anammat den nya tekniken, men nästan alla uttryckte en förkärlek för papper och kände att de presterade bättre när de läste på papper än på skärmen.


källa: Learning from Paper: Learning from Screens/ Impact of Screen Reading and Multitasking Conditions on Reading and Writing among College Students: International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning, 3(4), 1-27, October-December 2013