Av 10 personer är det 7-8 som anser att tryckt material är dubbelt så trovärdigt som dess främsta konkurrent – e posten

2014/06/12

Av 10 personer är det 7-8 som anser det viktigt att e-post som innehåller marknadsföring är trovärdig och relevant för sådant de gillar och ogillar, att innehållet är intressant och att det ska vara enkelt att svara. De tycker att tryckt material är dubbelt så trovärdigt som dess främsta rival – e-posten – och att det tryckta materialet har ett bättre personligt innehåll än något annat medium. Men – e-post bedöms vara nästan 3 ggr så enkelt att svara på.


källa: fast.MAP/UK DMA research, ‘Letterbox to inbox’, 2013