Bioenergi och minskade vÀxthusgaser vid papperstillverkning

2009/11/05

Biomass energy and the reduction of greenhouse gasses in paper making

Sammanfattning

I Europa är pappersindustrin den största användaren av energi från biomassa (bioenergi), och ett nytt projekt mellan företaget RWE npower renewables och papperstillverkaren Tullis Russell är ytterligare bevis på industrins engagemang för att tillverka ”lågenergipapper”.

Bakgrund

Anläggningen kommer att ha en installerad effekt på 50 megawatt och behövdes som ersättning för Tullis Russells befintliga koleldade kraftstation. 

Fallstudien

En ny toppmodern biomasseanläggning har tagit ett steg närmare verkligheten genom undertecknandet av en mångmiljonaffär. RWE npower renewables har nyss tecknat ett kontrakt med Tullis Russell Papermakers om att förse deras pappersbruk vid Markinch, Fife, med värme och elektricitet från en ny biomassadriven strömalstringsanläggning. Anläggningen kommer att ha en installerad effekt på 50 megawatt och ersätter Tullis Russells befintliga koleldade kraftstation. RWE Innogy kommer att investera runt 200 miljoner brittiska pund i biomasseanläggningen och har säkerställt ytterligare 8,1 miljoner pund från den skotska regeringen för projektet.

Anläggningen kommer att minska de årliga koldioxidutsläppen med 250 000 ton och generera 6 % av Skottlands målsättningar för framställning av förnybar energi. Investeringen är ett stort åtagande för RWE och ligger i linje med deras strategi och myndigheternas policy att minska koldioxidutsläppen inom Storbritanniens elsektor.

Den nya anläggningen kommer att förse Tullis Russell pappersbruk vid Markinch, Fife, med värme och elektricitet från en ny biomassadriven strömalstringsanläggning. Uppbyggnaden av ett biomassakraftverk på plats innebär att företagets produkter kan tillverkas med ett mycket lågt koldioxidavtryck.

Biomassaprojektet vid Tullis Russell har styrts av npower Cogens utvecklingsteam i nära samarbete med kolleger inom RWE Group. Cirka 400 000 ton trämassa och begagnat trä från många olika källor kommer att användas för att driva anläggningen, och kontrakt kommer att läggas hos lokala och nationella företag för anskaffandet av biomassa. Projektet hjälper till att säkra mer än 500 jobb på Tullis Russell, skapar mer än 50 permanenta jobb för att sköta kraftanläggningen och en ny bearbetningsdel för biomassabränsle, liksom 400 jobb under uppbyggnadsfasen.

Anläggningen kommer att minska Tullis Russells koldioxidpåverkan med 72 % och ta bort 250 000 ton koldioxid från fossila bränslen per år, något som minimerar den miljöinverkan hanteringen kan innebära för det lokala samhället.

Skottlands statsminister Alex Salmond sade: ”Den här biomasseanläggningen kommer att ge väsentliga ekonomiska och miljömässiga fördelar för Skottland – jag är glad över att det här projektet tar ännu ett positivt steg framåt. Skottlands regering stöder RWE npower renewables och Tullis Russell i deras arbete att utveckla den här multimiljonanläggningen vid Markinch och har beviljat ett RSA-anslag på 8,1 miljoner pund. Den här nya biomasseanläggningen kompletterar den skotska regeringens arbete för att skapa ett grönare Skottland och kommer att bidra till vårt arbete att kapa koldioxidutsläppen och öka användningen av förnybar energi.”

Byggnadsarbetet börjar direkt och kraftanläggningen planeras vara i drift under 2012. Förutom detta projekt tar RWE npower renewables fram planer för en liknande biomasseanläggning i Lincolnshire, med en installerad effekt på 73 megawatt. RWE Innogy har för avsikt att bygga biomasseanläggningar runt om i Europa, med en total installerad effekt på cirka 390 megawatt 2013.

 

Miljö- och AffÀrsmÀssiga kundfördelar

Tar bort 250 000 ton koldioxid från fossila bränslen per år

Representerar 6 % av Skottlands mål för framställning av förnybar energi

Skapar mer än 50 permanenta jobb för skötseln av kraftanläggningen och en ny bearbetningsdel för biomassabränsle, liksom 400 jobb under uppbyggnadsfasen

Uppbyggnaden innebär att företagets produkter kan tillverkas med ett mycket lågt koldioxidavtryck

Minskar den inverkan papperstillverkning kan ha på det lokala samhället

Företagsinformation

RWE npower renewables and Tullis Russell Papermakers.