De som är födda 2000 föredrar papper framför bildskärmar – men presterar de bättre med papper?

2014/05/14

Ny forskning avslöjar intressant information om inlärning hos dagens elever. Den eventuella distraktion som kan bli följden när man använder elektroniska inlärningssystem ser ut att vara en viktig faktor för inlärningsresultaten.


källa: Learning from Paper: Learning from Screens/ Impact of Screen Reading and Multitasking Conditions on Reading and Writing among College Students: International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning, 3(4), 1-27, October-December 2013