Direktutskick – vĂ€lkommet hos konsumenterna

Submitted by: Jonathan Tame 2014/06/19

Rapporten Direct Mail Statistics 2012, publicerad av Central Mailing Systems, visar att konsumenterna välkomnar direktutskick och att de påverkar deras köpbeslut på ett positivt sätt.

I Storbritannien 2011 vidtog 2,19 miljoner vuxna  någon form av åtgärd tack vare mottagna direktutskick

En överraskande siffra? Inte alls. Direktutskick gör fortfarande skillnad hos både marknadsförare och kunder. Imponerande 48 % av befolkningen i Storbritannien reagerade på ett direktutskick de fick under det senaste året. Här kommer mer statistik för direktutskicken 2012.

 

Konsumenternas respons

 • Av de 21,9 miljoner vuxna britter som vidtog åtgärder efter direktutskick, gick 6,2 miljoner ut på nätet för att beställa något och 7,3 miljoner vände sig till en butik för att beställa något personligen (Royal Mail, 2011).
 • 8,3 miljoner av de som fick ett utskick behöll det för att titta på det igen senare (Royal Mail, 2011).
 • 9 av 10 personer öppnar direktutskick (FastMAP).
 • 49 % av de vuxna öppnar sannolikt direktutskicken om förpackningen intresserar dem (British Market Research Bureau, 2010).
 • 75 % av kunderna tar gärna emot specialerbjudanden och kuponger via direktutskick (British Market Research Bureau, 2010).
 • Svarsfrekvensen på direktutskick är 3,42 % (Direct Marketing Association).
 • Öppningsfrekvensen för direktutskick som skickas till potentiella kunder ligger på 91 %, något som gör detta till det bästa sättet att fånga in nya kunder (Billets Media Monitoring).
 • 95 % av post från butiker, 95 % av post från spelbolag och 99 % av post från varuhus öppnas eller får respons (Billets Media Monitoring).
 • 17,7 miljoner personer gjorde beställningar efter att ha fått en postorderkatalog under de senaste 12 månaderna (Royal Mail Consumer Panel, 2010).

Avkastning på investeringen samt kostnader

 • Kataloger har den lägsta kostnaden per lead av alla direktutskick, följt av inlagor (Direct Marketing Agency).
 • 34 % av verksamheter inom konsumentmarknadsföring anser att direktutskick ger den bästa avkastningen på investeringen, och är alltså enligt deras åsikt den bästa marknadsföringsmetoden (Target Marketing).
 • 29 % av marknadsförarna ökar sin budget för direktutskick 2012 och 49 % behåller samma budget som tidigare (Target Marketing).
 • Investeringsavkastningen på direktutskick har ökat år för år under det sista decenniet, och uppgår till  £3,20 i den senaste OMD Brand Science-rapporten.

Miljö

 • Även om direktutskick ofta anses vara dåligt för miljön, så bidrog de faktiskt till mindre än 1 % av den totala avfallsdeponeringen i Storbritannien, enligt en undersökning utförd 2007 av DEFRA Waste Strategy for England.

Och blickar vi framåt ser vi definitiva trender för att direktutskick med hög kvalitet kommer att skickas ut. Allteftersom trycktekniken utvecklas kommer också variationerna och särprägeln på direktutskicken att utvecklas. Direktutskick är fortfarande av betydelse idag och är fortfarande den mest målinriktade formen av reklam och kommer fortfarande att ge dig en fantastisk avkastning på investeringen.

http://www.centralmailing.co.uk/direct-mail-statistics-2012/

 


Source: Central Mailing