E-avfall frÄn 1 miljard persondatorer Är 2020

Submitted by: Vince Collins 2014/06/09

Återvinningskapaciteten måste kunna klara över 1 miljard persondatorer 2020, enligt forskning som publicerats i International Journal of Environmental Technology and Management.

ewaste06

Tekniktillgången ökar i utvecklingsländerna och då blir också problemet med att återvinna och avyttra stationära och bärbara datorer större.

I Indien har Neelu Jain från PEC University of Technology i Chandigarh samt Pamela Chawla från Surya World, Surya World Technical Campus i Punjab, uppskattat antalet föråldrade datorer och den mängd olika giftiga komponenter som de genererar under de kommande 10-15 åren i Indien. De antyder att med dagens genomslagskraft kommer det inom 30 år att finnas en dator per person i nationen.

Men vissa kommer att ha fler än en dator och med en befolkning på närmare 1,3 miljarder innebär den här lågt räknade tillväxttakten att mängder av e-avfall måste avyttras under den tiden.

Deras undersökning tyder på att det år 2025 kommer att finnas 126 miljoner bordsdatorer och 900 miljoner bärbara datorer som överskridit sin sannolika livslängd.

“Resultaten kommer att vara till hjälp för myndigheternas planering av lämplig infrastruktur och faciliteter för hantering, återvinning och avyttring av det här farliga avfallet”, säger forskarna. “Analysen tar inte upp distribution av föråldrade datorer för återanvändning, återvinning och avfallsdeponering och inte heller lagringstiden, som är en viktig fråga att lösa i framtiden.”

Förra månaden började Dell använda plast från slutet kretslopp (certifierat av UL-Environment) vid tillverkning av datorer. Företaget meddelar att detta kommer att hjälpa till att minska e-avfallet och koldioxidutsläppet med 11 procent, jämfört med helt ny plast.


Source: Den hÀr artikeln publicerades först pÄ Environmental Leaders webbplats.