Elever som gör sina anteckningar på datorn presterar sämre på begreppsmässiga frågor än de som antecknar för hand

Submitted by: Phil Riebel 2014/05/26

Det blir allt vanligare att anteckna på datorn istället för att skriva för hand. Många forskare antyder att anteckningar på datorn inte ger en lika effektiv inlärning som när man antecknar för hand. Tidigare studier har i första hand fokuserat på studenternas simultankapacitet och distraktion när de använder datorer. Aktuell forskning antyder att även när man använder datorn enbart för att anteckna, kan det fortfarande försämra inlärningen, eftersom användningen ger en ytligare bearbetning. I tre studier konstaterade vi att de studenter som antecknade på datorn presterade sämre på begreppsmässiga frågor än studenterna som antecknade för hand. Vi visar att medan det kan vara fördelaktigt att kunna anteckna mer, så har studenterna vid datorerna en tendens att skriva av lektionerna ordagrant, istället för att bearbeta informationen och omforma den i egna ord – och detta är till nackdel för inlärningen.


källa: Mueller, P.A. & Oppenheimer, D.M. The pen is mightier than the keyboard: advantages of longhand over laptop note-taking. Psychological Science, May 2014.