En femtedel av alla i åldern 18-24 tror inte att tryckt kommunikation kommer att ersättas av kontakt online

2014/06/12

46 % av konsumenterna säger att om det inte fanns något tryckt material så skulle världen kännas bra mycket tristare – och en femtedel av alla i åldern 18-24 (2 ggr så många som de över 55 år) tror inte att tryckt kommunikation kommer att ersättas av kontakt online. Framtiden för tryckt material ser ut att vara räddad.


källa: fast.MAP/UK DMA research, ‘Letterbox to inbox’, 2013