Framtiden för papper

2014/02/04

I rapporten undersöks hur det digitala medialandskapet kommer att utvecklas och vilken roll som papper och tryck kommer att spela när det gäller utvecklingen för

tidningar, tidskrifter, böcker, detaljhandel, direktmarknadsföring och affärskommunikation. Se bifogat flygblad.