MetodlÀrans effekt pÄ analyser av pappersprodukternas livscykel

2014/05/29

Fakturautställare åberopar ibland livscykelanalyser när de jämför online med pappersfakturor. Men research3 kan bestyrka att generiska LCA-beräkningar (life-cycle assessment), som litar på branschdata för att dra vidsträckta slutsatser om papperets miljöinverkan, inte kan användas för specifika fall.


Source: Venditti, R. 2012. Effect of Methodology on the Life Cycle Analysis of Paper Products. North Carolina State University, Department of Forest Biomaterials