Potts Print (UK) Ltd fÄr status som Carbon Balanced Printing Company

Submitted by: Laurie Cansfield 2012/10/12

Potts Print UK Achieves Carbon Balanced Printing Company Status

Sammanfattning

Företaget Potts Print (UK) Ltd i Northumberland har utjämnat kolutsläppet i hela sin verksamhet genom miljövård av 97 500 m2 mark, och kan nu erbjuda sina kunder helt kolutjämnade produkter som det första s.k. Carbon Balanced Printing Company i norra England.

Bakgrund

Sedan förra året har Potts skapat jämvikt för kolanvändningen i sitt papper, som en service till sina kunder och via kompanjonskap med Howard Smith Paper Group, The Paper Co och den icke vinstdrivande organisationen World Land Trust. Målsättningen var att alltid gå ännu ett steg längre och skapa kolutsläppsjämvikt för alla affärsverksamheterna liksom för det material de använde.

Fallstudien

Driftschef Tony Mullarkey lämnade in fakta och siffror om hela företagets energianvändning – tryckpressar, datorer och annan maskinvara, företagsbilarnas körsträcka, produktionsmaterial, leveransavstånd m.m. Utifrån detta beräknade ECCM (Edinburgh Centre for Carbon Management) företagets koldioxidavtryck. Detta avtryck kommer att utjämnas via World Land Trust genom bevarandet av utrotningshotade tropiska regnskogar, motsvarande 12 fotbollsplaners yta.

Det finns endast ett mycket litet antal tryckerier i Storbritannien som har fått  titeln Carbon Balanced Publication Printing Company, och Potts strävar efter att bli en ledare i den här rörelsen. Och det inte bara kolutjämning som engagerar Potts hängivna miljöteam, de försöker också minska kolutsläppen på ett innovativt sätt redan från början i verksamheten.

Potts har i ett antal år använt gröna utskriftssystem som vegetabiliskt bläck, alkoholfria utskrifter, utskrift utan vatten med en DI digital offsetpress utan att behöva göra plåtar för vissa jobb, och de var en av de första företagen i Storbritannien att uppgradera till AGFA Azura TS kemifria tryckplåtar för litografiskt tryck.

Förutom investeringar i miljömedveten teknik har flera andra positiva åtgärder introducerats under de senaste åren. Bland annat FSC-, PEFC- och ISO 14001-ackreditering, upprensning av adresslistor och donation av spillpapper till lokala skolor. Ett av de mest betydelsefulla senaste initiativen är ett avfallshanteringssystem med målsättning noll avfallsdeponering. Inom sex månader har avfallsdeponeringen minskat till mindre än 1 % av allt spill som produceras, och över 99 % återvinns eller omvandlas till energi. Allt detta främjar Potts målsättning att göra mer än att bara utjämna kolanvändningen, utan också att minimera den totala miljöinverkan som verksamheten har.

Och vad kommer nu? LED-belysning. Insamling av regnvatten. Solkraft. Elfordon. Allt detta är mål som Potts sätter för framtiden.

 

Miljö- och AffÀrsmÀssiga kundfördelar

Miljömässiga fördelar: 
Fortlöpande minska kolets effekter. Utjämna kvarstående oundvikliga koldioxidutsläpp. Skapa en hållbarhetskultur bland arbetsstyrkan, som kan fortsätta även hemmavid.

Fördelar för kunden:
Förbättring av verksamhetens hållbarhet och prestationsförmåga. Anslutning till Climate Change Act och Carbon Disclosure Project. Ett unikt försäljningsargument för byråkunder vid erbjudanden om fullständig design- och utskriftstjänst. En fördel vid offentlig upphandling, speciellt i Skottland, när Procurement Reform Bill träder i kraft. Det är den rätta saken att göra.

Företagsinformation

Potts Print UK, Atlas House, Nelson Park, Cramlington, Northumberland NE23 1WG Phone 0845 375 1875 Website www.potts.co.uk/greenprint
Twitter @pottsgreenprint