Two Sides principer

Medlemmarna i Two Sides strävar efter att deras affärsverksamheter ska minimera och reducera sin inverkan på miljön, så att de bidrar till hållbar utveckling.

  • Vi vill sköta våra verksamheter på en miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt
  • Vi stöder och uppmuntrar certifieringssystem för skogsbruk, liksom praktisk användning av återvunnen fiber i lämpliga produkter
  • Vi kommer att använda metoder som syftar till att säkerställa att inköp av råmaterial sker från hållbart hanterade källor
  • Vi kommer att mäta och hantera vårt ekologiska fotavtryck genom att eliminera eller minimera negativ inverkan på miljön
  • Vi stöder införande av effektiva återvinningssystem och stöder reducering till ett minimum, och eventuell eliminering, av tryck och papper i avfallsdeponering
  • Vi kommer att förbättra hållbarheten i våra affärsmetoder genom att mäta och minimera vårt avfall och vår användning av vatten och energi